SZLAK >> INFORMACJA

"Małopolski Szlak Powstania Styczniowego" to propozycja poznania miejsc związanych z pamięcią o Powstaniu Styczniowym, które wybuchło 22 stycznia 1863 r. na ziemiach Królestwa Polskiego przeciwko rosyjskiemu zaborcy.

Był to najdłużej trwający zryw niepodległościowy w XIX wieku - trwał do października 1864 roku i nie przyniósł spodziewanych rezultatów. Powstańcy walczyli ambitnie, ale nie byli w stanie przeciwstawić się liczniejszym, lepiej wyszkolonym i uzbrojonym wojskom carskim.

W działaniach zbrojnych udział wzięło niespełna 200 tysięcy ochotników. W 1229 bitwach i potyczkach zginęło 20-30 tysięcy powstańców. Wielu poniosło śmierć w wyniku egzekucji. 40 tysięcy osób wywieziono z kraju lub zesłano na Sybir, a 10 tysięcy ratowało się ucieczką.

Część terenów objętych Powstaniem Styczniowym znajduje się w obrębie województwa małopolskiego. Strona www.1863szlak.pl, stopniowo uzupełniana - docelowo Małopolski Szlak Powstania Styczniowego obejmować ma 23 gminy - zabierze was w sentymentalną podróż Małopolskim Szlakiem Powstania Styczniowego, prowadząc do miejsc upamiętniających bohaterską walkę Polaków o wolność. Od Krakowa, przez piękną Dolinę Prądnika, Wyżynę Miechowską, Płaskowyż Proszowicki po Tarnów.

Każde z tych miejsc opisaliśmy pod kątem śladów Powstania. Przydrożne kapliczki, pomniki, mogiły, a także najwyższego kunsztu dzieła sztuki, wielkie postaci, światowej sławy dowódcy, a nawet święci. Przewodnik "Szlakiem powstańców styczniowych w Małopolsce" to nie tylko świetny pomysł na wycieczkę, ale i doskonała lekcja historii.

wstecz              Strona Małopolskiego Szlaku Powstania Styczniowego