OBCHODY  >  KOMUNIKATY  >  SZCZEGÓŁY
02.01.2013
Koncepcja "Małopolskiego Historycznego Szlaku Pamięci"

W 2012 roku Małopolskie Centrum Edukacji "MEC" rozpoczęło prace nad stworzeniem "Małopolskiego Historycznego Szlaku Pamięci" (MHSP), łączącego najważniejsze wydarzenia z historii Polski, poprzez utworzenie szeregu tras tematycznych.

W powstałej w ten sposób koncepcji, zakłada się utworzenie historycznych szlaków: Konfederacji Barskiej, Powstania Kościuszkowskiego, Powstania Krakowskiego, Wiosny Ludów i gen. J. Bema, Powstania Styczniowego, Pierwszej Kompani Kadrowej i Marszałka J. Piłsudskiego oraz II Wojny Światowej.
 
Koncepcja "Małopolskiego Historycznego Szlaku Pamięci", Kraków 2012 obejmuje m.in.

I. Cel utworzenia "Małopolskiego Historycznego Szlaku Pamięci":
1.1. Budowanie kultury pamięci, ważnej dla rozwoju regionu.
1.2. Powstanie tematycznych szlaków łączących ważne wydarzenia historyczne.
1.3. Poznawanie postaci historycznych związanych z określonym miejscem lub wydarzeniem.
1.4. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu.
1.5. Promocja turystyki w Małopolsce i stworzenie produktu turystycznego atrakcyjnego
 dla turysty z zagranicy.
1.6. Promocja gmin i miejscowości objętych siecią szlaku.

II. Założenia ogólne
2.1 "Małopolski Historyczny Szlak Pamięci" jest siecią historycznych szlaków kulturowych łączącą miejscowości, wydarzenia i związane z nimi osoby, które wywarły duży wpływ na losy Małopolski i historię Polski.
2.2 Szlak historyczny jest wyznaczoną w sposób charakterystyczny drogą pozwalającą odbyć wycieczkę krajoznawczą przez miejsca związane z wydarzeniami historycznymi, postaciami historycznymi lub uczestniczyć we współcześnie realizowanych przez podmioty samorządowe albo organizacje pozarządowe imprezach nawiązujących do przeszłości.
2.3 Punkty na szlaku historycznym łączy jedno wydarzenie (zbiór wydarzeń z jednego okresu), jedna postać historyczna (zbiór postaci ze sobą powiązanych).
2.4 Szlak powinien w swoim przebiegu oraz opisie uwzględniać już organizowane lub planowane w przyszłości przedsięwzięcia.
2.5 Szlaki powinny tworzyć sieć pozwalającą dokonywać przez ich użytkowników dowolnych wyborów fragmentów i łączyć je według swoich potrzeb i wyobrażeń.
2.6 Sieć MHSP jest identyfikowana przez logo, symbolikę, kolorystykę, oznakowania miejsc i tablice informacyjne.
2.7 W pierwszym etapie tworzenia sieci do szlaku lub jego fragmentów powinny zostać opracowane mapy i foldery z informacją krajoznawczo - turystyczną oraz historyczną. W drugim etapie foldery informacyjne powinny funkcjonować do każdego wydarzenia organizowanego na szlaku przez różne podmioty, w szczególności przez jednostki samorządowe.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. "Małopolska Gościnna".

wstecz              Strona Małopolskiego Szlaku Powstania Styczniowego