OBCHODY  >  WYDARZENIA  >  SZCZEGÓŁY
22.01.2015
W Krakowie uczczono 152. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

22 stycznia o godz. 12.00 na Cmentarzu Rakowickim bardzo licznie zgromadziła się młodzież szkół krakowskich, mieszkańcy Krakowa, władze miasta, stowarzyszenia kombatanckie i niepodległościowe, wojsko oraz zaproszone na uroczystość osoby, aby oddać hołd Powstańcom Styczniowym w 152. rocznicę narodowego zrywu niepodległościowego.

Na początku uformował się orszak młodzieży ze sztandarami szkolnymi, który przemaszerował za kaplicę cmentarną do kwatery Ra, gdzie znajduje się grobowiec powstańców listopadowych i styczniowych.

Wprowadzeniem w atmosferę spotkania był sygnał odegrany przez żołnierzy na trąbkach.

Czuwający nad przebiegiem obchodów Pan dr Marcin Gadocha (reprezentujący Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej) powitał wszystkich zgromadzonych i zaprezentował krótki rys historyczny powstania. Mówił obecnym o przyczynach, przebiegu i wyniku powstania. W jego opowieści były także ciekawe postacie i anegdoty związane z Powstaniem Styczniowym.

Ważnym, tradycyjnym już punktem programu była patriotyczna modlitwa Ojca Jerzego Pająka ze Zgromadzenia Ojców Kapucynów w Krakowie - kapelana środowisk niepodległościowych.

W ceremonii składania kwiatów i zapalania zniczy uczestniczyli:

- Związek Inwalidów Wojennych
- Małopolska Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych
- W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa kwiaty złożył wiceprzewodniczący Rady Miasta - Pan Sławomir Pietrzyk
- Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Okręg Małopolska
- W imieniu Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana wiązankę kwiatów złożył Mariusz Jabłoński
- Stowarzyszenie Tradycji LWP im. gen. Zygmunta Berlinga
- Związek Polskich Spadochroniarzy - Oddział II Kraków
- W imieniu Posła na Sejm RP, Pana Józefa Lasoty, kwiaty złożył Pan Rafał Buchelt - dyrektor biura poselskiego.

Na zakończenie przedstawiciele Wojska Polskiego odegrali sygnał ciszy. Prowadzący podziękował uczestnikom obchodów za udział w uroczystości.
 
Organizatorzy:

- Prezydent Miasta Krakowa
- Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana w Krakowie
- Związek Inwalidów Wojennych
- Małopolska Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych
 
W obchodach uczestniczyła młodzież reprezentująca szkoły:

- Gimnazjum nr 16
- Gimnazjum nr 35
- Gimnazjum nr 42
- Gimnazjum nr 48 - klasa mundurowa
- Gimnazjum nr 44
- Gimnazjum nr 13
- Gimnazjum nr 24
- III Liceum Ogólnokształcącym
- IV Liceum Ogólnokształcącym
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - SP nr 68
- Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83
- Zespół Szkół Budowlanych nr 1
- Zespół Szkół Chemicznych
- Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2
- Zespół Szkół Łączności
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 - XXIII LO;
- Gimnazjum nr 11
- Zespół Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego - klasa mundurowa
- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1
- Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
- ZSO nr 51 - SP nr 5 z Oddziałami Sportowymi;
- Gimnazjum nr 76 Sportowe
- ZSOI nr 1 - SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 12;
- Gimnazjum Integracyjne nr 15
- ZSOI nr 6 - Gimnazjum nr 74;
- SP 98
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
- ZSO nr 53 - Gimnazjum nr 82;
- SP nr 51
- ZSO nr 18 - Gimnazjum nr 20
- ZSO nr 12 - XXV Liceum Ogólnokształcącym - klasa mundurowa
- ZSO nr 14 - Gimnazjum nr 36

***********

Młodzież Gimnazjum nr 36 uczestniczyła w obchodach rocznicowych Powstania Styczniowego na Cmentarzu Rakowickim

Dnia 22.01.2015 r. młodzież z pocztem sztandarowym Gimnazjum nr 36 z os. Dywizjonu 303 pod opieką nauczyciela, Pana Adama Krawczyka, uczestniczyła w obchodach 152. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego na Cmentarzu Rakowickim. Uroczystość dla tej szkoły (ZSO nr 14) ma szczególne znaczenie, ponieważ od dłuższego czasu rozwija współpracę z jednostkami wojskowymi oraz niektórymi gałęziami ONZ. Owocem tych działań jest projekt nowych klas mundurowych, które mają być otwarte od września 2015 r. Pomimo niesprzyjającej aury młodzież reprezentująca wiele krakowskich szkół oddała cześć poległym.

Materiał nadesłał: Pan Adam Krawczyk - nauczyciel Gimnazjum nr 36

**********ta informacja posiada w swojej galerii zdjęć:  21  na stronach:  1
wstecz              Strona Małopolskiego Szlaku Powstania Styczniowego