OBCHODY  >  WYDARZENIA  >  SZCZEGÓŁY
15.01.2016
Obchody 153. rocznicy Powstania Styczniowego w Krakowie

Na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie zgromadziła się 15 stycznia 2016 r. młodzież szkół krakowskich, aby uczcić Powstańców Styczniowych i upamiętnić zryw niepodległościowy sprzed 153 lat.

Na początku uformował się orszak młodzieży ze sztandarami szkolnymi, który przemaszerował do kwatery Ra, gdzie znajduje się grobowiec powstańców listopadowych i styczniowych.

Na rozpoczęcie uroczystości Krakowska Orkiestra Wojskowa odegrała sygnał "Słuchajcie wszyscy".

Obchody poprowadził Pan Konrad Meus. Przedstawił zgromadzonym rys historyczny powstania i zaprezentował postać Józefa Bauma.

Tradycyjnym punktem programu była patriotyczna modlitwa Ojca Jerzego Pająka ze Zgromadzenia Ojców Kapucynów w Krakowie. Dzięki niemu młodzież poznała wiersz Alojzego Felińskiego "Boże coś Polskę".

**********

Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęg i chwały,
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały,
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!
 
Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem
Wspierał walczących za najświętszą sprawę,
I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem
W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę.
Przed Twe ołtarze...
 
Niedawnoś wolność zabrał z polskiej ziemi,
A łez, krwi naszej popłynęły rzeki,
Jakże to musi być okropnie z tymi,
Którym ojczyznę odbierasz na wieki.
Przed Twe ołtarze ...
 
Wróć nowej Polsce świetność starożytną,
Użyźnij pola, spustoszałe łany,
Niech szczęście, pokój na nowo zakwitną,
Przestań nas karać, Boże zagniewany!
Przed Twe ołtarze ...
 
Boże, którego ramię sprawiedliwe
Żelazne berła władców świata kruszy,
Skarć naszych wrogów zamiary szkodliwe
Obudź nadzieją w każdej polskiej duszy.
Przed Twe ołtarze ...
 
Boże Najświętszy ! Przez Twe wielkie cudy
Oddaj od nas klęski, mordy boju,
Połącz wolności węzłem Twoje ludy
Pod jedno berło Anioła Pokoju.
Przed Twe ołtarze ...
 
Boże Najświętszy, przez Chrystusa rany
Świeć wiekuiście nad braćmi zmarłymi.
Spojrzyj na lud Twój niewolą znękany,
Przyjmij ofiary z synów polskiej ziemi.
Przed Twe ołtarze ...
 
Boże Najświętszy, od którego woli
Istnienie świata całego zależy,
Wyrwij lud polski z tyranów niewoli,
Wspieraj szlachetne zamiary młodzieży.
Przed Twe ołtarze ...
 
Gdy naród polski dzisiaj we łzach tonie,
Za naszych braci poległych błagamy,
By ich męczeństwa uwieńczone skronie
Nam do wolności otworzyły bramy.
Przed Twe ołtarze ...
 
Jedno Twe słowo, wielki niebios Panie,
W chwili nas z prochów wskrzesić będzie zdolne.
A gdy zasłużym na Twe ukaranie,
Obróć nas w prochy, ale w prochy wolne!
Przed Twe ołtarze ...
 
Powstała z grobu na Twe władne słowo
Polska, wolności narodów chorąży.
Pierzchnęły straże, a ponad jej głową
Znów swobodnie Orzeł Biały króży!
Przed Twe ołtarze ...

**********

Po modlitwie nastąpiła ceremonia składania kwiatów i zapalania zniczy, w której wzięli udział:

• Związek Inwalidów Wojennych, Oddział Śródmieście
• Małopolska Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych
• W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - Pan Andrzej Kulig - Zastępca Prezydenta ds. Polityki Społecznej, Promocji Kultury Miasta
• W imieniu Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana - Pan Mariusz Cupiał i Pan Mariusz Jabłoński
• Przedstawiciel Wojewody Małopolskiego - Pan Marcin Tatara
• Polski Związek Spadochroniarzy
• W imieniu Ruchu Kukiza 15 - Pani Poseł Agnieszka Ścigaj
Na zakończenie uroczystości była minuta ciszy ku czci poległych powstańców, podziękowanie za obecność uczestnikom obchodów oraz odegranie "Ciszy".
Uroczystości odbyły się w ramach programu "Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa".
W obchodach uczestniczyła młodzież z pocztami sztandarowymi reprezentująca szkoły:
• Gimnazjum im. św. Brata Alberta w Gdowie
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie
• Gimnazjum nr 6 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
• Gimnazjum nr 16
• Gimnazjum nr 21
• Gimnazjum nr 22
• Gimnazjum nr 35
• Gimnazjum nr 44 - klasa mundurowa
• Gimnazjum nr 48 -klasa mundurowa
• Publiczne Gimnazjum nr 53 Sióstr Prezentek
• III Liceum Ogólnokształcące
• IV Liceum Ogólnokształcące
• XI Liceum Ogólnokształcące - klasa mundurowa
• XXV Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 12 - klasa mundurowa
• Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Prezentek
• Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1
• Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3
• Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4
• Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
• Zespół Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza Sendzimira - klasa mundurowa
• XIV Liceum Ogólnokształcące
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 - Gimnazjum nr 18
• XVII Liceum Ogólnokształcące
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 - Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 11
• XXIII Liceum Ogólnokształcące
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 - Gimnazjum nr 5
• XXIV Liceum Ogólnokształcące
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 - Gimnazjum nr 36
• XXX Liceum Ogólnokształcące
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 - Gimnazjum nr 20
• XXVII Liceum Ogólnokształcące
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 51 - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5
• Gimnazjum Sportowe nr 76
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 52 - Szkoła Podstawowa nr 141
• Gimnazjum nr 77
• Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12
• Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15
• Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2 - Szkoła Podstawowa nr 151
• Gimnazjum nr 23
• Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 - Szkoła Podstawowa nr 158
• Gimnazjum nr 25
• Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6 - Szkoła Podstawowa nr 98
• Gimnazjum nr 74
• Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 - Szkoła Podstawowa nr 90
• Gimnazjum nr 75
• Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 - Szkoła Podstawowa nr 87-sportowa
• Gimnazjum nr 46-sportowe
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1

Organizatorzy:

• Prezydent Miasta Krakowa
• Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana w Krakowie
• Związek Inwalidów Wojennych
• Małopolska Rada Kombatantów i Osób Represjonowanychta informacja posiada w swojej galerii zdjęć:  7  na stronach:  1
wstecz              Strona Małopolskiego Szlaku Powstania Styczniowego